Dotacje na innowacje

Zapytania ofertowe

09.07.2014

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej dotyczącej zabudowy stoiska na targach Orgatec (Kolonia, 21-25. października 2014 roku). Wszelkie informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

 

Informacja o realizowanych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

 

Nazwa Projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie „MIKOMAX Sp. z o.o.” Sp. k

Nazwa Beneficjenta: "MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Kwota kwalifikowana: 319 300,00 PLN

Kwota dofinansowania: 163 400,00 PLN

Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% kwoty dofinansowania, tj. 138 890,00 PLN

Okres realizacji: 01/12/2012 – 30/11/2014

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 4.4 Wdrożenie technologii wprowadzającej na rynek elementy płytowe odporne na wilgoć i wysoką temperaturę

 

Nazwa Projektu: Wdrożenie technologii wprowadzającej na rynek elementy płytowe odporna na wilgoć i wysoką temperaturę.

Numer Projektu: UDA-POIG.04.04.00-10-004/13-00

Działanie: 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Nazwa Beneficjenta: Fabryka Mebli Biurowych MIKOMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kwota kwalifikowana: 8 700 000,00

Kwota dofinansowania: 4 350 000,00

Okres realizacji: 01/07/2013 - 30/06/2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013.

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Mikomax 4 - Meble Biurowe Sp. z o.o. realizuje projekt pt.

Wdrożenie systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe między MIKOMAX 4 - MEBLE BIUROWE a współpracującymi przedsiębiorstwami w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego
Innowacyjna gospodarka 2007 - 2013

Celem realizacji projektu jest zastosowanie systemu informatycznego, który wprowadzi automatyczną wymianę informacji biznesowych pomiędzy systemem informatycznym Wnioskodawcy, a trzech współpracujących z nim przedsiębiorstw oraz wspomoże zarządzanie przedsiębiorstwem Wnioskodawcy. W rezultacie Wnioskodawca wdroży wydajny i nowoczesny system informatyczny posiadający najnowsze rozwiązania dostępne na rynku, prowadzące do wzrostu sprawności i efektywności, automatycznej komunikacji handlowej oraz koordynacji działań pomiędzy Wnioskodawcą, a Partnerami.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Obróć Tablet do widoku poziomego, aby móc przeglądać zdjęcia w najlepszej jakości.