Dotacje na innowacje

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

            

 

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne


Nazwa projektu: „Wdrożenie na rynek ergonomicznego stanowiska do pracy w przestrzeniach domowych i publicznych, wraz z innowacyjną technologią jego wytwarzania”

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-0797/16

Nazwa Beneficjenta: Fabryka Mebli Biurowych MIKOMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kwota kwalifikowana: 5 147 296,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 316 283,20 zł

Okres realizacji: 01.05.2017 - 30.06.2018
 

 

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

 

Nazwa Projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie „MIKOMAX Sp. z o.o.” Sp. k

Nazwa Beneficjenta: "MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Kwota kwalifikowana: 319 300,00 PLN

Kwota dofinansowania: 163 400,00 PLN

Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% kwoty dofinansowania, tj. 138 890,00 PLN

Okres realizacji: 01/12/2012 – 30/11/2014

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 4.4 Wdrożenie technologii wprowadzającej na rynek elementy płytowe odporne na wilgoć i wysoką temperaturę

 

Nazwa Projektu: Wdrożenie technologii wprowadzającej na rynek elementy płytowe odporna na wilgoć i wysoką temperaturę.

Numer Projektu: UDA-POIG.04.04.00-10-004/13-00

Działanie: 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Nazwa Beneficjenta: Fabryka Mebli Biurowych MIKOMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kwota kwalifikowana: 8 700 000,00

Kwota dofinansowania: 4 350 000,00

Okres realizacji: 01/07/2013 - 30/06/2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013.

 

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na KOMORA KLIMATYCZNA z dnia 31.10.2014 – pobierz załącznik.

 

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Mikomax 4 - Meble Biurowe Sp. z o.o. realizuje projekt pt.

Wdrożenie systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe między MIKOMAX 4 - MEBLE BIUROWE a współpracującymi przedsiębiorstwami w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego
Innowacyjna gospodarka 2007 - 2013

Celem realizacji projektu jest zastosowanie systemu informatycznego, który wprowadzi automatyczną wymianę informacji biznesowych pomiędzy systemem informatycznym Wnioskodawcy, a trzech współpracujących z nim przedsiębiorstw oraz wspomoże zarządzanie przedsiębiorstwem Wnioskodawcy. W rezultacie Wnioskodawca wdroży wydajny i nowoczesny system informatyczny posiadający najnowsze rozwiązania dostępne na rynku, prowadzące do wzrostu sprawności i efektywności, automatycznej komunikacji handlowej oraz koordynacji działań pomiędzy Wnioskodawcą, a Partnerami.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Obróć Tablet do widoku poziomego, aby móc przeglądać zdjęcia w najlepszej jakości.