explore
more

37 Foreign Partners

Germany
United Kingdom
Netherlands
Denmark
France
Greece
Romania
Slovakia
Ukraine
Czech Republic
Latvia
Russia
Sweden
Norway
Finland
Saudi Arabia
United Arab Emirates

Choose the department which you want to contact.

"MIKOMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Sp. k.

ul. Dostawcza 4
93-231 Łódź
NIP: 728 27 35 086,
Regon: 100761902
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi,
XX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000338816.

Sales Department

tel.: 607-432-762 (PL)
tel.: 691-813-108 (PL)
tel.: 607 404 777 (EN, DE)
tel.: 785 885 035 (EN, DE)

e-mail:
e-mail:

Marketing Department

e-mail:

Purchasing Department

tel.: 42 272 11 11

e-mail:

tel.: 42 272 11 04

e-mail:

Secretariat

tel.: 0048 42 272 11 31

e-mail:

HR Department

e-mail:

Contact

Sales Department - Mikomax Smart Office Headquarters

e-mail: export.sales@mikomax.pl

Obróć Tablet do widoku poziomego, aby móc przeglądać zdjęcia w najlepszej jakości.