Nasze usługi dedykujemy Klientom, którzy poszukują partnera biznesowego o kompleksowym podejściu do organizacji przestrzeni pracy.
Nasze usługi dedykujemy Klientom, którzy poszukują partnera biznesowego o kompleksowym podejściu do organizacji przestrzeni pracy.

WIEDZA

 • Śledzimy i analizujemy światowe trendy w środowisku pracy
 • Analizujemy najlepsze światowe praktyki w zakresie organizacji biur
 • Pracujemy zespołowo metodami współtworzenia
 • Współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi

BIURO

 • Tworzymy biura dopasowane: do potrzeb, specyfiki, charakteru pracy i kultury organizacyjnej naszych Klientów
 • Projektujemy, organizujemy, doradzamy, szkolimy

KORZYŚCI DLA FIRM

 • Obniżenie kosztów funkcjonowania biura
 • Optymalizacja przestrzeni działania
 • Miejsce pracy atrakcyjne dla pracowników (employer branding)
 • Wzrost atrakcyjności biura dla Klientów i Partnerów

KORZYŚCI
DLA PRACOWNIKÓW

 • Atrakcyjne miejsce pracy
 • Zmniejszenie poziomu stresu
 • Lepsze samopoczucie i komfort pracy
 • Większa satysfakcja z pracy i jej efektów
 • Większa elastyczność i swoboda
 • Przestrzeń sprzyjająca budowaniu relacji

KORZYŚCI
DLA ŚRODOWISKA

 • Efektywniejsze wykorzystanie tych samych zasobów w biurze
 • Styl i narzędzia pracy ograniczają wykorzystanie materiałów
 • Zmniejszenie wpływu emisji CO2

Obróć Tablet do widoku poziomego, aby móc przeglądać zdjęcia w najlepszej jakości.