Nasze usługi dedykujemy Klientom, którzy poszukują partnera biznesowego o kompleksowym podejściu do organizacji przestrzeni pracy.
Nasze usługi dedykujemy Klientom, którzy poszukują partnera biznesowego o kompleksowym podejściu do organizacji przestrzeni pracy.

WIEDZA

 • Śšledzimy i analizujemy ś›wiatowe trendy w ś›rodowisku pracy
 • Analizujemy najlepsze ś›wiatowe praktyki w zakresie organizacji biur
 • Pracujemy zespoł‚owo metodami współ‚tworzenia
 • Współ‚pracujemy z ekspertami zewnętrznymi

BIURO

 • Tworzymy biura dopasowane: do potrzeb, specyfiki, charakteru pracy i kultury organizacyjnej naszych Klientów
 • Projektujemy, organizujemy, doradzamy, szkolimy

KORZYŚšCI DLA FIRM

 • Obniżenie kosztów funkcjonowania biura
 • Optymalizacja przestrzeni dział‚ania
 • Miejsce pracy atrakcyjne dla pracowników (employer branding)
 • Wzrost atrakcyjnoś›ci biura dla Klientów i Partnerów

KORZYŚšCI
DLA PRACOWNIKÓW

 • Atrakcyjne miejsce pracy
 • Zmniejszenie poziomu stresu
 • Lepsze samopoczucie i komfort pracy
 • Wię™ksza satysfakcja z pracy i jej efektów
 • Większa elastyczność‡ i swoboda
 • Przestrzeń„ sprzyjają…ca budowaniu relacji

KORZYŚCI
DLA ŚšRODOWISKA

 • Efektywniejsze wykorzystanie tych samych zasobów w biurze
 • Styl i narzę™dzia pracy ograniczają… wykorzystanie materiałów
 • Zmniejszenie wpł‚ywu emisji CO2

Obróć Tablet do widoku poziomego, aby móc przeglądać zdjęcia w najlepszej jakości.